زاویه

زاویه - 19 آذر 1401

ویژه جام جهانی - مهمان بخش گفتگوی تخصصی این برنامه: رضا شجبع عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور
شنبه 19 آذر 1401 ادامه...

زاویه - 17 آذر 1401

ویژه جام جهانی با حضور دکتر احسان شاه قاسمی عضو هیات علمی دانشگاه تهران در بخش گفتگوی تخصصی
پنج شنبه 17 آذر 1401 ادامه...

زاویه - 14 آذر 1401

موضوع این قسمت صنعت و توسعه فوتبال با حضور امیر رضا واعظ آشتیانی مقام اسبق سازمان تربیت بدنی
دو شنبه 14 آذر 1401 ادامه...

زاویه - 13 آذر 1401

با حضور دکتر حسین حجت پناه دارای دکترای جامعه شناسی فرهنگی در بخش گفتگوی تخصصی برنامه
یک شنبه 13 آذر 1401 ادامه...

زاویه - 12 آذر 1401

نگاهی به فوتبال و رابطه آن با علوم انسانی به مناسبت جام جهانی 2022 در مجموعه جدید زاویه
شنبه 12 آذر 1401 ادامه...

زاویه - ویژه جام جهانی

سری 18 برنامه زاویه، مجله علوم انسانی در موضوع جام جهانی از منظر علوم انسانی به تهیه کنندگی سید مهدی کاظمی در 10 قسمت.
شنبه 12 آذر 1401 ادامه...