جستجو
img18

درس مدیریت خانواده و سبک زندگی / فصل ٢ درس ششم /پایه دوازدهم تمام رشته ها/ ساعت 13:15 دوشنبه 5 آبان ٩٩

مشاهده
img18

درس فیزیک ١ / مایع /پایه دهم رشته ریاضی فیزیک /ساعت 12:45 دوشنبه 5 آبان ٩٩

مشاهده
img18

درس جغرافیا ٢ -/ درس ٣ قسمت چهارم /پایه یازدهم رشته ادبیات و علوم انسانی /ساعت 12:15 دوشنبه 5 آبان ٩٩

مشاهده
img18

درس سلامت و بهداشت -/ بیماری سرطان / پایه دوازدهم تمام رشته ها / ساعت 11:50 دوشنبه 5 آبان ٩٩

مشاهده
img18

درس فارسی ٣/ ادامه درس ششم / پایه دوازدهم تمام رشته ها / ساعت 11:15 دوشنبه 5 آبان ٩٩

مشاهده
img18

درس انسان و محیط_زیست / درس ٢ /پایه یازدهم تمام رشته ها /ساعت 10:45 دوشنبه 5 آبان ٩٩

مشاهده
img18

درس فارسی ٣ / درس ششم /پایه دوازدهم تمام رشته ها /ساعت 10:15 دوشنبه 5 آبان ٩٩

مشاهده
img18

درس علوم و فنون ادبی ١ / فصل ١ درس ٣ / پایه دهم رشته ادبیات و علوم انسانی / ساعت 7:30 دوشنبه 5 آبان ٩٩

مشاهده
img18

درس هندسه ١ / پرسش ۵ / پایه دهم رشته ریاضی فیزیک / ساعت 13:30 یکشنبه 4 آبان ٩٩

مشاهده
img18

درس آمار و احتمال / ادامه فصل ١ / پایه یازدهم رشته ریاضی فیزیک / ساعت 13 یکشنبه 4 آبان ٩٩

مشاهده
img18

درس هندسه ١ / فصل ١ / پایه دهم رشته ریاضی فیزیک/ساعت 12:25 یکشنبه 4 آبان ٩٩

مشاهده
img18

درس روانشناسی/ ساماندهی توجه / پایه یازدهم رشته ادبیات و علوم انسانی/ ساعت 11:50 یکشنبه 4 آبان ٩٩

مشاهده
img18

درس فارسی ١ / ادامه قلمرو زبانی /پایه دهم تمام رشته ها /ساعت 11:15 یکشنبه 4 آبان ٩٩

مشاهده
img18

درس زبان انگلیسی ٣ / درس ١ صفحه ٢٩ و ٣٠ / پایه دوازدهم تمام رشته ها / ساعت 10:45 یکشنبه 4 آبان ٩٩

مشاهده
img18

درس فلسفه ٢ / ادامه درس ٣ / پایه دوازدهم رشته ادبیات و علوم انسانی / ساعت 10:15 یکشنبه 4 آبان ٩٩

مشاهده
img18

درس دین و زندگی ١ / ادامه درس ٣ /پایه دهم رشته ادبیات و علوم انسانی /ساعت 8:30 یکشنبه 4 آبان ٩٩

مشاهده