گفتگو

نیم فاصله - 30 بهمن 1401

گفتگو با فیلیپ هاپکینر دانشیار تاریخ کلیسا و دارای دکترای ایران شناسی از دانشگاه سنت اندروز اسکاتلند
یک شنبه 30 بهمن 1401 ادامه...

چشم انداز - 30 بهمن 1401

موضوع: خلق نقدینگی در اقتصاد ایران؛ روایتی متعارف و نامتعارف با حضور آقایان یزدی ‌زاده اقتصاددان و علوی راد عضو هیات علمی دانشگاه آزاد یزد
یک شنبه 30 بهمن 1401 ادامه...

شیوه - 29 بهمن 1401

موضوع گفتگو: سیاستگذاری حوزه علم با حضور دکتر رضا منصوری و دکتر ابراهیم سوزنچی هر دو استاد دانشگاه صنعتی شریف
شنبه 29 بهمن 1401 ادامه...

نیم فاصله - 29 بهمن 1401

گفتگو با اریک لوب دانشیار دانشگده علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه بین المللی فلوریدا با موضوع «جهاد سازندگی در ایران» که عنوان کتابی است که در سال 2020 از وی منتشر شده است.
شنبه 29 بهمن 1401 ادامه...

زاویه - 26 بهمن 1401

گفتگو با دکتر شهاب اسفندیاری عضو هیات علمی دانشگاه هنر تهران با موضوع دلالت های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی راهپیمایی به عنوان جلوه انقلاب اسلامی
چهار شنبه 26 بهمن 1401 ادامه...