گفتگو

شیوه - 20 مهر 1401

مساله نوجوانان در ایران و نقش ایشان در تحولات روز با حضور دکتر کلهر معاونت فرهنگی وزارت ورزش و جوانان و دکتر بیچرانلو استاد دانشگاه تهران
چهار شنبه 20 مهر 1401 ادامه...

شیوه - 18 مهر 1401

موضوع: نگاهی به ایران و جهان و مساله روابط بین الملل ایران با حضور دکتر ابراهیم متقی استاد علوم سیاسی و عضو هیات علمی دانشگاه تهران و دکتر حسین سلیمی استاد روابط بین الملل و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
دو شنبه 18 مهر 1401 ادامه...

ماجرا - 17 مهر 1401

موضوع: نزاع فقیهان مشروطه با حضور حجت الاسلام و االمسلمین علیدوست مدرس حوزه
یک شنبه 17 مهر 1401 ادامه...

شیوه - 16 مهر 1401

با حضور دکتر نعمت الله فاضلی استاد بازنشسته پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و دکتر احمد نادری استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
شنبه 16 مهر 1401 ادامه...

هزاره شعر - 11 مهر 1401

دکتر وحید عیدگاه پژوهشگر و استاد دانشگاه تهران درباره زمینه های پیدایش شعر فارسی در دوره فارسی دری و بررسی وجوه مختلف تجلی ظرافتها و ظرفیت های شعر گفتگو می کند.
دو شنبه 11 مهر 1401 ادامه...