گفت‌وگو

سیاحت غرب - 16 اردیبهشت 1403

گفتگوی پیرس مورگان با میرشمایر در برنامه سانسور نشده در مورد حمله ایران به اسرائیل و نقش سلاح های هسته ای در آینده جنگ - قسمت دوم
یک شنبه 16 اردیبهشت 1403 ادامه...

سیاحت غرب - 15 اردیبهشت 1403

گفتگوی پیرس مورگان با میرشمایر در برنامه سانسور نشده در مورد حمله ایران به اسرائیل و نقش سلاح های هسته ای در آینده جنگ
شنبه 15 اردیبهشت 1403 ادامه...

سیاحت غرب - 13 اردیبهشت 1403

گفتگوی پیرس مورگان با دکتر جنید سلیمان پزشک پاکستانی در برنامه سانسور نشده در مورد جراحات تن و روان مردم فلسطین در جنگ اسرائیل علیه غزه
پنج شنبه 13 اردیبهشت 1403 ادامه...

سیاحت غرب - 11 اردیبهشت 1403

بازخوانی وضعیت سرکوب اعتراضات دانشگاههای آمریکا در حمایت از فلسطین با حضور سید جواد میر جامعه شناس و استاد دانشگاه
سه شنبه 11 اردیبهشت 1403 ادامه...

سیاحت غرب - 8 اردیبهشت 1403

گفتگوی انرو ناپولیتانو قاضی بازنشسته آمریکایی با جفری سکز استاد اقتصاد و سیاستگذاری دولتی دانشگاه کلمبیا و نقد مشترکشان به رویکرد آمریکا در قبال اسرائیل و جنگ غزه در 3 اردیبهشت 1403
شنبه 8 اردیبهشت 1403 ادامه...