گفتگو

کتاب خوب - 17 آبان 1401

گفتگو با کمیل سوهانی فعال محیط زیست، پژوهشگر حوزه کارآفرینی و تهیه‌کننده و کارگردان تلویزیون و سینمای مستند
سه شنبه 17 آبان 1401 ادامه...

شیوه - 14 آبان 1401

موضوع: ایران و نظم نوین جهانی با حضور رضا باقری و محسن اسلامی پژوهشگران روابط بین الملل
شنبه 14 آبان 1401 ادامه...