گفتگو

معرفت - 12 اسفند 1401

پاسخ به سوال قرآنی بینندگان: لا احب الافلین که حضرت ابراهیم علیه السلام از آن استفاده می فرمود به چه معناست؟
جمعه 12 اسفند 1401 ادامه...

روایت سپید

روایت شفاهی تاریخ سلامت کشور در گفتگو با دکتر علی نوبخت
پنج شنبه 11 اسفند 1401 ادامه...

نیم فاصله - 9 اسفند 1401

قسمت دوم گفتگو با لوران گویه نو تحلیلگر فرانسوی به موضوع فریب نشستن انسان بر روی کره ماه از سوی آمریکا اختصاص دارد.
چهار شنبه 10 اسفند 1401 ادامه...

چشم انداز- بازپخش

موضوع: رشد اقتصادی با حضور آقایان صفاری اقتصاددان و افقه استاد دانشگاه شهید چمران اهواز.
یک شنبه 7 اسفند 1401 ادامه...

شیوه - 6 اسفند 1401

موضوع: «ایران و همکاری با چین»؛ با حضور سید جلال‌الدین دهقانی فیروزآبادی و حمیدرضا آصفی
شنبه 6 اسفند 1401 ادامه...