گفتگو

چاووش - 25 آبان 1402

غزل کاشی‌ها،درنگی بر هنر کاشی گری و کاشی کاری با حضور: علیرضا شیخی دانشیار دانشگاه هنرتهران و مهدی محمدی مدیر گروه صنایع دستی دانشگاه سوره
پنج شنبه 25 آبان 1402 ادامه...

چاووش - 24 آبان 1402

تئاتر کودک ،تنگناها و چالش‌ها (۳) با حضور: محمد رضا کاظمی پور مدیر فرهنگی،مدرس و منتقد تئاتر و اصغر خلیلی نویسنده و کارگردان تئاتر
چهار شنبه 24 آبان 1402 ادامه...

چاووش - 23 آبان 1402

موضوع برامه: رزم‌نامهٔ مروجان کتاب با حضورافضل السادات حسینی نویسنده و استاد دانشگاه اسماعیل آذری نژاد فعال حوزه کودک
سه شنبه 23 آبان 1402 ادامه...

چرخ - 22 آبان 1402

این برنامه: دنیای جلبک‌ها با حضور امید توکلی؛ عضو انجمن جلبک شناسی ایران حمید دنیائی داریان؛ تولید کننده جلبک
دو شنبه 22 آبان 1402 ادامه...

چاووش- 22 آبان 1402

هنر و تعارضات اجتماعی با حضور محسن میرمهدی آهنگساز و پژوهشگرفلسفه هنر و محمد علی روزبهانی عضو هیئت علمی‌ دانشگاه هنر‌تهران
دو شنبه 22 آبان 1402 ادامه...