گفت‌وگو

ماجرا - 6 تیر 1403

ماجرای اندیشه بهشتی با موضوع رئیس جمهور مطلوب و باحضور: حامد نیکونهاد
چهار شنبه 6 تیر 1403 ادامه...

ماجرا - 5 تیر 1403

ویژه شهادت دکتر بهشتی با عنوان ماجرای اندیشه بهشتی و موضوع نقش احزاب در تحولات سیاسی کشور باحضور مهدی سراج
سه شنبه 5 تیر 1403 ادامه...

سیاحت غرب - 3 تیر 1403

گفتگوی شبکه الجزیره با یک خانواده اهل غزه و یک ایرلندی تبار علاقمند به فلسطین در 18 تیر 1403
دو شنبه 4 تیر 1403 ادامه...

سیاحت غرب - 1 تیر 1403

گفتگوی کریک مدهرست روزنامه نگار انگلیسی با کریگ مورای نامزد انتخابات پارلمان بریتانیا با شعار توقف نسل کشی در غزه در کارزار انتخاباتی خود در 29 خرداد 1403
دو شنبه 4 تیر 1403 ادامه...

تقاطع - 3 تیر 1403

موضوع میزگرد: فرهنگ در دولت چهاردهم با حضور: نماینده فرهنگی نامزدهای ریاست جمهوری
یک شنبه 3 تیر 1403 ادامه...

تقاطع - 2 تیر 1403

موضوع میزگرد:: فرهنگ در دولت چهاردهم با حضور: نماینده فرهنگی نامزدهای ریاست جمهوری
شنبه 2 تیر 1403 ادامه...