گفتگو

شیوه - 23 آبان 1401

موضوع: حکمرانی بانک با حضور فرهاد نیلی نماینده سابق ایران در بانک جهانی و حسن درودیان پژهشگر اقتصاد
دو شنبه 23 آبان 1401 ادامه...

هزاره شعر - 22 آبان

موضوع: فرخی سیستانی شاعر قرن چهارم وپنجم هجری با حضور دکتر هادی مدرس دانشگاه وپژوهشگر
یک شنبه 22 آبان 1401 ادامه...

شیوه - 21 آبان 1401

موضوع: انتخابات رژیم صهیونیستی و جریان مقاومت با حضور آقایان منصور براتی و علی عبدی پژهشگران مطالعات فلسطین
شنبه 21 آبان 1401 ادامه...

سرچشمه - 21 آبان 1401

با حضور دکتر محمود بازرگانی استاد دانشگاه و عضو جدا شده از انجمن خیریه حجتیه. گفتگو درباره چگونگی تشکیل و تاریخچه فعالیت های انجمن حجتیه و رابطه این انجمن با بهائیت.
شنبه 21 آبان 1401 ادامه...

شیوه - 18 آبان 1401

موضوع: مساله تحریم با حضور آقایان بهشتی پور پژوهشگر حوزه سیاست و براتی پژوهشگر حوزه تحریم
چهار شنبه 18 آبان 1401 ادامه...