گفتگو

زاویه - 28 دی 1401

موضوع: فلسفه دانش و فناوری در دانشگاه های ایران با حضور دکتر مصطفی تقوی، استاد دانشگاه صنعتی شریف
چهار شنبه 28 دی 1401 ادامه...

شب نشینی - 26 دی 1401

گفتگو در مورد آثار سیزدهمین جشنواره عمار به میزبانی حمید رضا قادری و با حضور محسن علی اکبری از تهیه کننده سینما و تلویزیون و محمد تقی فهیم منتقد سینما
دو شنبه 26 دی 1401 ادامه...