اقتصادی

شیوه - 13 بهمن 1402

مناظره با موضوع دولت و اقتصاد سیاسی بین‌الملل با حضور مجید شاکری و سید مسعود موسوی شفایی
جمعه 13 بهمن 1402 ادامه...

دادیار - 22 دی 1402

برنامه دوم: گفت و گویی حقوقی با موضوع « شیوه های حمایت ازفعالان اقتصادی در نظام حقوقی ایران »
جمعه 22 دی 1402 ادامه...

تراز - 11 دی

اصلاح ساختارها و رفع ناترازی ها در نظام مالیاتی - رفاهی
یک شنبه 10 دی 1402 ادامه...

شیوه - 9 دی 1402

مناظره با موضوع «حکمرانی اقتصادی» با حضور سعید لیلاز و سید یاسر جبرائیلی + صوت برنامه
شنبه 9 دی 1402 ادامه...

تراز - 9 دی 1402

برنامه تراز به موضوع اقتصاد ایران می پردازد. این برنامه به اصلاح ناترازی ها در حوزه انرژی پرداخته است.
شنبه 9 دی 1402 ادامه...

ظرف دو سال تمام کاستی‌های جنگ و دهه اول انقلاب را جبران کردیم.

«سعید لیلاز» در برنامه شیوه 9 دی 1402: با دست خالی، حجم تولید ناخالصی ایران را در سال پاییز 1370 رساندیم به رکورد سال 1355 به طوری که وقتی جنگ تمام شد 25،30 درصد از آن پایین‌تر بود. یعنی ظرف دو سال تمام کاستی‌های جنگ و دهه اول انقلاب را جبران کردیم.
شنبه 9 دی 1402 ادامه...

تراز - 28 آذر 1402

گزارش از همایش اقتصاد ایران با موضوع اصلاح ساختاری و رفع ناترازی‌ها در نظام بودجه‌ریزی
سه شنبه 28 آذر 1402 ادامه...