اقتصادی

چشم انداز - 30 بهمن 1401

موضوع: خلق نقدینگی در اقتصاد ایران؛ روایتی متعارف و نامتعارف با حضور آقایان یزدی ‌زاده اقتصاددان و علوی راد عضو هیات علمی دانشگاه آزاد یزد
یک شنبه 30 بهمن 1401 ادامه...

چشم انداز - 25 بهمن 1401

موضوع برنامه: راهبردهای علمی مقابله با تورم در ایران با حضور آقایان خدابخشی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی و زنگنه دکتری اقتصاد پولی
سه شنبه 25 بهمن 1401 ادامه...

چشم انداز - 24 بهمن 1401

موضوع: بررسی تورم درساختار اقتصاد ایران با حضور آقایان جوشقانی عضو هیات علمی دانشگاه خاتم, شیرمهنجی مدیر گروه اقتصاد پژوهشكده سیاست‌پژوهی حکمت و افقه عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
دو شنبه 24 بهمن 1401 ادامه...

چشم انداز - 23 بهمن 1401

موضوع برنامه: علل رخداد تورم در ایران؛ با حضور:آقایان حیدری‌رمی پژوهشگر سیستم‌های اقتصادی، بغوزیان استاد دانشگاه تهران و شکیبایی استاد دانشگاه باهنر کرمان
یک شنبه 23 بهمن 1401 ادامه...

چشم انداز- 19 بهمن 1401

این برنامه میزبان آقایان شوال پور عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت و حسن‌خانی مدرس دانشگاه و پژوهشگر اقتصادی است با موضوع توسعه انسانی
چهار شنبه 19 بهمن 1401 ادامه...

چشم انداز - 18 بهمن 1401

موضوع : توسعه صادرات غیرنفتی و کاهش وابستگی به نفت ، با حضور آقایان قادری نماینده مجلس شورای اسلامی و علیزاده استاد دانشگاه لرستان
سه شنبه 18 بهمن 1401 ادامه...