اقتصادی

شیوه - 23 آبان 1401

موضوع: حکمرانی بانک با حضور فرهاد نیلی نماینده سابق ایران در بانک جهانی و حسن درودیان پژهشگر اقتصاد
دو شنبه 23 آبان 1401 ادامه...

شیوه - 16 آبان 1401

موضوع مباحثه: مدیریت بازار ارز با حضور مجید شاکری پژوهشگر اقتصاد و دکتر حسن خانی اقتصاددان
دو شنبه 16 آبان 1401 ادامه...

شیوه - 10 مهر 1401

موضوع: برنامه های توسعه و فرهنگ با حضور دکتر مهدی موحدی عضو هیات علمی دانشگاه شاهد و دکتر روح الله ایزدخواه پژوهشگر اقتصاد و نماینده مجلس
یک شنبه 10 مهر 1401 ادامه...

رو در رو - 17 شهریور 1401

آخرین تغییرات در مقررات و رویه های صادرات و واردات کشور و تاثیرات آن در اقتصاد ما با حضور سرکار خانم باقری زمردی
پنج شنبه 17 شهریور 1401 ادامه...