اقتصادی

تراز - 9 دی 1402

برنامه تراز به موضوع اقتصاد ایران می پردازد. این برنامه به اصلاح ناترازی ها در حوزه انرژی پرداخته است.
شنبه 9 دی 1402 ادامه...

ظرف دو سال تمام کاستی‌های جنگ و دهه اول انقلاب را جبران کردیم.

«سعید لیلاز» در برنامه شیوه 9 دی 1402: با دست خالی، حجم تولید ناخالصی ایران را در سال پاییز 1370 رساندیم به رکورد سال 1355 به طوری که وقتی جنگ تمام شد 25،30 درصد از آن پایین‌تر بود. یعنی ظرف دو سال تمام کاستی‌های جنگ و دهه اول انقلاب را جبران کردیم.
شنبه 9 دی 1402 ادامه...

تراز - 28 آذر 1402

گزارش از همایش اقتصاد ایران با موضوع اصلاح ساختاری و رفع ناترازی‌ها در نظام بودجه‌ریزی
سه شنبه 28 آذر 1402 ادامه...

شیوه - 18 شهریور 1402

مناظره زنده با موضوع «دلارزدایی از اقتصاد ایران» با حضور همت قلی‌زاده و مرتضی زمانیان
شنبه 18 شهریور 1402 ادامه...

شیوه - 3 تیر 1402

مناظره زنده با موضوع «حکمرانی اقتصادی در برنامۀ هفتم» با حضور حجت‌ میرزایی و حسن چنارانی
جمعه 2 تیر 1402 ادامه...