فرهنگی ادبی

پنج دری - 3 اسفند 1401

میهمانان برنامه: دکتر خواگین رودریگزوارگاس، دکتر عبدالحمید ضیایی و عباس شاهزیدی . در برنامه کتاب «رج رجا» در قسمت وقتی کلمه ها داستان می شوند معرفی می شود.
چهار شنبه 3 اسفند 1401 ادامه...

از نشانی تا کلید: چکامه

مصاحبه شیرین و خاطرات استاد محمد علی بهمنی شاعر معاصر اهل جنوب ایران و آثار و اشعار ایشانو همینطور اهمیت مفهوم و محتوا در اشعار ازنگاه استاد
یک شنبه 2 بهمن 1401 ادامه...

می بی غش - 21 دی 1401

موضوع: زندگی و زمانه حافظ میهمانان: امین رضا نوشین، اصغر دادبه، دینان، پایمرد
چهار شنبه 21 دی 1401 ادامه...

پنج دری - 30 آذر 1401

موضوع: گفتگو با محمد حسین ملکیان و دکتر عبدالحمید ضیایی و معرفی کتاب و بخش قند پارسی از بخشهای این برنامه است
پنج شنبه 1 دی 1401 ادامه...