فرهنگی ادبی

فصل باران - 9 شهریور 1402

روایت سی‌ و سوم: محمد‌مهدی حاجی‌پور؛ روزنامه نگار. «فصل باران»، چله روایت اهالی فرهنگ و ادبیات است، از عاشورا تا اربعین.
پنج شنبه 9 شهریور 1402 ادامه...

فصل باران - 8 شهریور 1402

روایت سی‌ و دوم: حسین شرفخانلو؛ نویسنده. «فصل باران»، چله روایت اهالی فرهنگ و ادبیات است، از عاشورا تا اربعین.
چهار شنبه 8 شهریور 1402 ادامه...

فصل باران - 7 شهریور 1402

روایت سی‌ و یکم: مهدی علی‌محمدی؛ تولید کننده. «فصل باران»، چله روایت اهالی فرهنگ و ادبیات است، از عاشورا تا اربعین.
سه شنبه 7 شهریور 1402 ادامه...

فصل باران - 6 شهریور 1402

روایت سی‌ام: سید محمد حسین شاهوازی؛ فعال فرهنگی. «فصل باران»، چله روایت اهالی فرهنگ و ادبیات است، از عاشورا تا اربعین.
دو شنبه 6 شهریور 1402 ادامه...

چاووش - 5 شهریور 1402

موضوع: رسانه‌های مکتوب غیر فارسی‌زبان داخل کشور با حضور علی کاکادزفولی جامعه‌شناس سیاسی و محمد صرفی سردبیر روزنامه تهران تایمز.
یک شنبه 5 شهریور 1402 ادامه...

فصل باران - 5 شهریور 1402

روایت بیست و نهم: ندا رسولی؛ نویسنده. «فصل باران»، چله روایت اهالی فرهنگ و ادبیات است، از عاشورا تا اربعین.
یک شنبه 5 شهریور 1402 ادامه...

فصل باران - 4 شهریور 1402

روایت بیست و هشتم: عباس قاضی زاهدی؛ فعال عرصه فرهنگ و هنر. «فصل باران»، چله روایت اهالی فرهنگ و ادبیات است، از عاشورا تا اربعین.
شنبه 4 شهریور 1402 ادامه...

فصل باران - 3 شهریور 1402

روایت بیست و هفتم: علیرضا ناصری منفرد. «فصل باران»، چله روایت اهالی فرهنگ و ادبیات است، از عاشورا تا اربعین.
جمعه 3 شهریور 1402 ادامه...

فصل باران - 2 شهریور 1402

روایت بیست و ششم:ابراهیم اکبری دیزگاه؛ نویسنده. «فصل باران»؛ چله روایت اهالی فرهنگ و ادبیات است، از عاشورا تا اربعین.
پنج شنبه 2 شهریور 1402 ادامه...

فصل باران - 1 شهریور 1402

روایت بیست و پنجم: پرستو علی عسگرنژاد؛ نویسنده. «فصل باران»؛ چله روایت اهالی فرهنگ و ادبیات است، از عاشورا تا اربعین.
چهار شنبه 1 شهریور 1402 ادامه...