فرهنگی ادبی

فصل باران - 16 شهریور 1402

روایت چهلم: نرگس قزلی؛ دانش آموز. «فصل باران»، چله روایت اهالی فرهنگ و ادبیات است، از عاشورا تا اربعین.
پنج شنبه 16 شهریور 1402 ادامه...

فصل باران - 15 شهریور 1402

روایت سی و نهم: خسرو باباخانی؛ نویسنده. «فصل باران»، چله روایت اهالی فرهنگ و ادبیات است، از عاشورا تا اربعین.
چهار شنبه 15 شهریور 1402 ادامه...

فصل باران - 14 شهریور 1402

روایت سی و هشتم: جواد شیخ الاسلامی شاعر و روزنامه نگار. «فصل باران»، چله روایت اهالی فرهنگ و ادبیات است، از عاشورا تا اربعین.
سه شنبه 14 شهریور 1402 ادامه...

فصل باران - 12 شهریور 1402

روایت سی و ششم: علیرضا محبی؛ کتاب فروش. «فصل باران»، چله روایت اهالی فرهنگ و ادبیات است، از عاشورا تا اربعین.
یک شنبه 12 شهریور 1402 ادامه...

فصل باران - 11 شهریور 1402

روایت سی و پنجم: الهام صفالو؛ شاعر و نویسنده. «فصل باران»، چله روایت اهالی فرهنگ و ادبیات است، از عاشورا تا اربعین.
شنبه 11 شهریور 1402 ادامه...

فصل باران - 10 شهریور 1402

روایت سی‌ و چهارم: روح الله کاظمی زاده؛ فعال فرهنگی. فصل باران»، چله روایت اهالی فرهنگ و ادبیات است، از عاشورا تا اربعین.
جمعه 10 شهریور 1402 ادامه...