فرهنگی ادبی

چراغ - 1 شهریور 1401

سوالاتی درباره عفاف و حجاب وچالش های پیش رو در این مقوله با حضور دکتر سرکار خانم نقاشان
سه شنبه 1 شهریور 1401 ادامه...

هزاره شعر - 25 مرداد 1401

حافظ خوانی با سرکار خانم لیلا کرد بچه، شعر و اندیشه خیام با دکتر عبدالحمید ضیایی استاد فلسفه، داستان موسی و شبان با دکتر میثاق امیر فجر
سه شنبه 25 مرداد 1401 ادامه...