اخبار برنامه ها

گستره شریعت؛ برنامه جدید شبکه 4 برای نقد و بررسی اندیشه ها در ساحت معرفت دینی و فرهنگی

شبکه چهار سیما با سری جدید «گستره شریعت» از منظری نو و متفاوت به مباحث فکری، فلسفی، کلامی، عرفانی،فرهنگی می پردازد.این برنامه پس از موفقیت سری اول از سوی مخاطبان شبکه چهار، دوباره ادامه می یابد.

سه شنبه 18 مهر 1396 - 10:22:35ادامه...
گستره شریعت؛ برنامه جدید شبکه 4 برای نقد و بررسی اندیشه ها در ساحت معرفت دینی و فرهنگی
>> > ... 176 177 178 179 180  ... < <<