تصاویر قسمت سوم برناهم این. ج. ا.

تاریخ انتشار: یک شنبه 7 مرداد 1397
با حضور سید علی میرفتاح، سردبیر روزنامه اعتماد و دکتر فرشاد مهدی پور، مدیر مسئول و سردبیر روزنامه صبح نو و سپنتا نیکنام عضو شورای شهر یزد
تعداد بازدید: 369

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

مانده : (1000) حرف
نمایش همه نظرات