مستند های شبکه چهار

غذای سالم، حقیقت ناسالم

در این مستند تاثیر بالا بودن اسید خون از یک طرف و اثرات مصرف پروتئین حیوانی بالا از طرف دیگر در ایجاد سرطان مورد ارزیابی قرار می گیرد.
سه شنبه 3 اسفند 1400 ادامه...

مستند معمای اجتماعی

مستند «معمای اجتماعی» ظهور رسانه‌های اجتماعی و آسیبی که به جامعه می‌زند را بررسی می‌کند و بر روی نحوه‌ی بهره‌گیری این رسانه‌ها از کاربرانشان از طریق سیستم‌های نظارتی نظام سرمایه‌داری و استخراج اطلاعات آن‌ها تمرکز می‌کند.
جمعه 29 بهمن 1400 ادامه...

کاوش در اقیانوس ها

در این مجموعه مستند دانشمندان به کمک فناوری های امروزی تصاويری سه بعدی از کف اقيانوس ها تهيه و بسياری از پديده های روی داده که در بستر اقيانوس ها مدفون هستند را بررسی می کنند.
یک شنبه 10 بهمن 1400 ادامه...

زمین آتشفشانی

بیش از 1400 آتشفشان فعال در سراسر جهان تاکنون شناسایی شده اند.چه اتفاقی می افتد اگر همه آتشفشان های جهان در یک روز فوران کنند ؟
شنبه 9 بهمن 1400 ادامه...

در کنار هم

مروری بر چگونگی شکل گیری مجموعه ی تولیدی پوشاک در شهر اصفهان که در آن انباع خارجی در کنار کارگران ایرانی در حال دوخت ودوز و تولید پوشاک برای مایحتاج داخلی وصادرات به سایر کشور ها -خاطرات مدیر تولید وسایر اعضا ء واتباع افغانی و بازدید سفرای خارجی ازاین مجموعه ی تولیدی و....
شنبه 9 بهمن 1400 ادامه...