آلبوم صوت

شیوه - 24 تیر 1402

مناظره زنده با موضوع «فروپاشی اجتماعی؛ پروژه یا واقعیت؟» و با حضور علیرضا شجاعی‌زند و تقی آزاد ارمکی
شنبه 24 تیر 1402 ادامه...

معرفت - 23 تیر 1402

موضوع برنامه: اندیشه های شیخ الرییس بوعلی سینا؛ شناخت مبدا نفس یا روان انسان
جمعه 23 تیر 1402 ادامه...

معرفت - 17 تیر 1402

موضوع گفتگو : رابطه روح و روان با جسم از نگاه شیخ الرییس ابوعلی سینا: نفس مجرد چگونه بعد از مفارقت از بدن به تکامل خود ادامه می دهد؟
شنبه 17 تیر 1402 ادامه...

شیوه - 10 تیر 1402

مناظره زنده با موضوع «بررسی ابعاد لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب» با حضور سینا کلهر و مهدی جمشیدی
شنبه 10 تیر 1402 ادامه...