آلبوم صوت

شیوه - 29 مهر 1402

گفتگوی زنده با موضوع «حمایت از فلسطین و دشمنی با اسرائیل» با حضور علیرضا سلطان‌شاهی و علی عبدی
شنبه 29 مهر 1402 ادامه...

شیوه - 8 مهر 1402

مناظرهٔ زنده با موضوع «علوم اجتماعی و بحران حل مسئله اجتماعی» و با حضور میثم مهدیار و حامد طاهری‌کیا
شنبه 8 مهر 1402 ادامه...

شیوه - 25 شهریور 1402

مناظره زنده با موضوع «کنش‌های اجتماعی و پیدایش التهاب» با حضور جبار رحمانی و سید حسین شهرستانی
شنبه 25 شهریور 1402 ادامه...