آلبوم صوت

شیوه - 6 آبان 1402

مناظره زنده با موضوع «مهاجرپذیری در ایران» با حضور محمدعلی بهمنی قاجار و حسین میرزایی
شنبه 6 آبان 1402 ادامه...

شیوه - 29 مهر 1402

گفتگوی زنده با موضوع «حمایت از فلسطین و دشمنی با اسرائیل» با حضور علیرضا سلطان‌شاهی و علی عبدی
شنبه 29 مهر 1402 ادامه...

شیوه - 8 مهر 1402

مناظرهٔ زنده با موضوع «علوم اجتماعی و بحران حل مسئله اجتماعی» و با حضور میثم مهدیار و حامد طاهری‌کیا
شنبه 8 مهر 1402 ادامه...