آلبوم صوت

شیوه - 18 مهر 1401

موضوع: نگاهی به ایران و جهان و مساله روابط بین الملل ایران با حضور دکتر ابراهیم متقی استاد علوم سیاسی و عضو هیات علمی دانشگاه تهران و دکتر حسین سلیمی استاد روابط بین الملل و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
دو شنبه 18 مهر 1401 ادامه...

شیوه - 25 شهریور 1402

مناظره زنده با موضوع «کنش‌های اجتماعی و پیدایش التهاب» با حضور جبار رحمانی و سید حسین شهرستانی
شنبه 25 شهریور 1402 ادامه...

شیوه - 10 تیر 1402

مناظره زنده با موضوع «بررسی ابعاد لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب» با حضور سینا کلهر و مهدی جمشیدی
شنبه 10 تیر 1402 ادامه...

شیوه - 2 آبان 1401

‌مناظره زنده با موضوع «فرهنگ؛ از نظر تا عمل» با حضور حجت الاسلام دکتر عبدالحسین خسروپناه و دکتر مهدی جمشیدی
دو شنبه 2 آبان 1401 ادامه...

شیوه - 25 مهر 1401

موضوع: سیاستگذاری فرهنگی با حضور دکتر مسعود کوثری استاد دانشگاه تهران و دکتر سید محمد صادق امامیان استاد دانشگاه امیرکبیر
دو شنبه 25 مهر 1401 ادامه...

شیوه - 20 خرداد 1402

مناظره زنده با موضوع «آمریکاستیزی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران» با حضور فؤاد ایزدی و مهدی ذاکریان
شنبه 20 خرداد 1402 ادامه...