آلبوم صوت

شیوه - 18 آذر 1402

موضوع مناظره: بایسته های شورای عالی انقلاب فرهنگی با حضور حسن بنیانیان و محمدحسین ساعی
شنبه 18 آذر 1402 ادامه...

شیوه - 27 آبان 1402

مناظرهٔ زنده با موضوع «نظارت استصوابی» با حضور وحید آگاه و مرتضی حاجی‌علی‌خمسه
شنبه 27 آبان 1402 ادامه...

شیوه - 20 آبان 1402

مناظره زنده با موضوع «نسبت حزب و امر سیاسی» با حضور سید رحیم ابوالحسنی و نورالله قیصری
شنبه 20 آبان 1402 ادامه...

شیوه - 13 آبان 1402

مناظره زنده با موضوع «جامعه ایران و مسئله جهانی شدن» با حضور علی انتظاری و سید احمد موثقی
شنبه 13 آبان 1402 ادامه...