کتابخوانی

پاسخ مدیر شبکه 4 درخصوص مخاطبان شبکه چهار/ وظیفه ذاتی شبکه 4 از زبان مدیر این شبکه تلویزیونی / بازگشت شوکران با فضلی نژاد از مهرماه

دکتر مسعود معینی پور؛ مدیر شبکه چهار سیما یکشنبه 23 تیرماه با حضور در برنامه صبحگاهی شبکه سه «سلام صبح بخیر» به تشریح برنامه‌های تابستانی این شبکه پرداخت.
یک شنبه 23 تیر 1398 ادامه...

چراغ مطالعه

گفت‌وگوهایی انتقادی با نویسندگان کتاب‌های حوزه‌ی علوم انسانی
شنبه 18 آبان 1398 ادامه...

«رتوریک سیاسی» در چراغ مطالعه‌ی سوم / سازوکار اقناع در مجلس شورای اسلامی به چه شکل است؟

«چراغ مطالعه» در قسمت سوم خود به سراغ «ساز و کارهای اقناع در مجلس شورای اسلامی » رفته است و در مورد اینکه «رتوریک» چیست و به چه کار جامعه‌ی ایران می‌آید با دکتر تینا چهارسوقی امین گفتگو کرده است.
شنبه 25 آبان 1398 ادامه...

کتاب 4

مجله تلویزیونی در حوزه کتاب و کتابخوانی
دو شنبه 27 آبان 1398 ادامه...