علمی

چرخ - 22 بهمن 1402

نانو پزشکی؛ با حضور عماد احمدوند؛ دبیر ستاد توسعه فناوری های نانو و میکرو و محمدکریم رضایی، مدرس دانشگاه
دو شنبه 23 بهمن 1402 ادامه...

پایان نامه - 8 بهمن 1402

جلسه دفاع از رساله دکتری از دانشگاه علم و صنعت ایران با عنوان: طارحی شبکه تامین پایدار با رویکرد تاب آوری در صنایع فرآورده های گوشتی
یک شنبه 8 بهمن 1402 ادامه...