علمی

چرخ ( فصل دهم)

آشنایی با دست آوردهای علم و فناوری ایران و جهان در مجله علمی چرخ
سه شنبه 2 آبان 1402 ادامه...

پایان نامه - 25 مهر 1402

عنوان پایان نامه: تاثیر طرح جامع آموزشبر کیفیت زندگی زنان خانه دار مبتلا به اختلالات اسکلتی عضلانی
سه شنبه 25 مهر 1402 ادامه...

جلسه دفاع از پایان نامه

موضوع پایان نامه: مقایسه خواص ضد میکروبی پپتید کوتاه خود مونتاژ FFK در دو حالت استفاده از ایزومرهای D و L آمینو اسید در ساختار آن (دانشگاه الزهرا)
شنبه 15 مهر 1402 ادامه...