علمی

پایان نامه - 23 دی 1402

عنوان پایان نامه: تحلیل انسان شناختی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر رویکرد منشاگرا
شنبه 23 دی 1402 ادامه...

پایان نامه - 16 دی 1402

رساله دکتری: تحلیل، طراحی و پیاده سازی پویش فضایی آرایه آنتن صفحه ای با استفاده از تغییر فرکانس
شنبه 16 دی 1402 ادامه...

پایان نامه - 14 آذر 11402

پایان نامه دکتری از دانشگاه علم و صنعت با عنوان بکارگیری ویژگی های ارتباطات مغزی در دسته بندی شخصیت اسکیزوتایپی با استفاده از الگوریتم یادگیری ماشین
سه شنبه 14 آذر 1402 ادامه...