تعداد بازدید:

پشت دیوار چین

مائوسو یکی از چهار صحرای چین است.. می خواهیم شن ها را بشکافیم و با تمدن 5000 ساله چین تماس داشته باشیم.
یک شنبه 7 آذر 1400
تعداد بازدید 1454 دریافت فیلم

مائوسو یکی از چهار صحرای چین است. جایی بین پایتخت مغولستان و شهر یولین در شمال غربی چین. از دست دادن آب و خاک باعث تولید بیابان میشود. چهار طرف صحرا پر از ماسه های زرد است و هیچ دانه ای این جا به عمل نمی آید. در این صحرا چند نسل کار بیابان زدایی انجام داده اند. آقای حسین خلیفی بیش از 16 سال است که به کشور چین سفر کرده. این بار با دو مهمان می خواهیم شن ها را بشکافیم و با تمدن 5000 ساله چین تماس داشته باشیم. با هم رمز از بین رفتن بیانهای مائوسو را کشف کنیم. بیابان زدایی تلاش برای نجات خاک است. جلوگیری از روند تخریب خاک از طریق تقویت پوشش های گیاهی. کشور چین در بیابان زدایی سرآمد است.

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها