تعداد بازدید:

آتش و یخ در ایسلند

ایسلند با 30 آتشفشان فعال سرزمین آتش است و بیش از یک سوم زمین های ماگمایی و گدازه ای جهان رادر خود جای داده ..
سه شنبه 23 آذر 1400
تعداد بازدید 315 دریافت فیلم

ایسلند با 30 آتشفشان فعال سرزمین آتش است و بیش از یک سوم زمین های ماگمایی و گدازه ای جهان رادر خود جای داده .. اما عامل مهم دیگری هم در ایسلند وجود دارد که با آتش و ماگما مقابله و قدرت آنها را تعدیل میکند . یخ .  این برنامه به بررسی شرایط زندگی جانوران این منطقه در میان آتش و یخ اختصاص دارد ...

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها