گفتگو و مناظره

سوره: الهیات سایبر؛ - 28 دی

آیا فضای سایبر قلمرو حضور خدا و ایمان است یا منطقه‌ی ورود ممنوع دین؟ علیرضا قائمی نیا متولد ۱۳۴۳، پژوهشگر علوم دینی و فلسفه و عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی مهمان برنامه است.
سه شنبه 28 دی 1400 ادامه...

سوره - 21 دی

موضوع: «اقتصادِ نهادِ دین»؛ مهمان برنامه: سید ابولحسن نواب
سه شنبه 21 دی 1400 ادامه...