مستند

آئینه عمر ؛ حکمت در طبابت

حکمت در طبابت، سومین فیلم از مجموعه مستندهای «آئینه عمر»، روایتی از زندگی و سلوک علمی و فرهنگی سید محمود طباطبایی فر، چهره ماندگار پزشکی و جراح برجسته مغز و اعصاب کشور است.
پنج شنبه 28 دی 1402 ادامه...