مستند

سیاحت غرب - 25 بهمن 1402

هولناک‌ترین صحنه زندگی خود را در خان یونس دیدم... روایت یاسر خان چشم پزشک از وقایع خان یونس در مجله تلویزیونی اکنون دموکراسی! شبکه الجزیره.
چهار شنبه 25 بهمن 1402 ادامه...