مستند

دال - 29 اردیبهشت 1402

پخش و نقد مستند سامسارا ساخته ران فریک با حضور: سیدحسین شهرستانی (مدرس و پژوهشگر جامعه‌شناسی) و با میزبانی کمیل سوهانی
جمعه 29 اردیبهشت 1402 ادامه...