مستند

مسیر نو - 15 آذر 1401

این قسمت از مستند مسیر نو که به انرژی های تجدید پذیر می پردازد و وضعیت زباله سوزی در دنیا و وضعیت این صنعت در تهران را بررسی می کند.
سه شنبه 15 آذر 1401 ادامه...

همینگوی - قسمت ششم

همینگوی راهی جنگ می شود و در آنجا با مری ولش همسر چهارمش آشنا میشود . در سالهای آخر فکر می کند استعدادش را از دست داده و همین مسأله در نهایت منجر به خودکشی او می شود ...
شنبه 5 شهریور 1401 ادامه...