مستند

چونان سرو - 26 آذر 1401

قصه رنگ پریده ، مروری بر زندگی علی اسفندیاری متخلص به نیما یوشیج که در سال 1276 در مازندران و در منطقه یوش دیده به جهان گشود
شنبه 26 آذر 1401 ادامه...

مسیر نو - 15 آذر 1401

این قسمت از مستند مسیر نو که به انرژی های تجدید پذیر می پردازد و وضعیت زباله سوزی در دنیا و وضعیت این صنعت در تهران را بررسی می کند.
سه شنبه 15 آذر 1401 ادامه...