مستند

سیاحت غرب - 8 آذر 1402

مشروح صحبت‌های لونستاین که در مجلۀ اینترنتی «دموکراسی اکنون» منتشر شده و تحلیل او از جنگ غزه + متن گفتگو
چهار شنبه 8 آذر 1402 ادامه...

سیاحت غرب - 6 آذر 1402

گفتگوی برنامه هم اکنون دموکراسی با عومر برتوف تاریخ نگار متول اسرائیل و مقیم آمریکا + متن گفتگو
دو شنبه 6 آذر 1402 ادامه...