فرهنگی

آئینه عمر - استاد حسن انوری

مستند «آموزگار واژگان» پرتره ای از زندگی و سلوک علمی و فرهنگی حسن انوری، چهره ماندگار زبان و ادبیات فارسی و مولف فرهنگ بزرگ سخن
جمعه 27 بهمن 1402 ادامه...

آئینه عمر ؛ حکمت در طبابت

حکمت در طبابت، سومین فیلم از مجموعه مستندهای «آئینه عمر»، روایتی از زندگی و سلوک علمی و فرهنگی سید محمود طباطبایی فر، چهره ماندگار پزشکی و جراح برجسته مغز و اعصاب کشور است.
پنج شنبه 28 دی 1402 ادامه...