فرهنگی

تقاطع - 2 تیر 1403

موضوع میزگرد:: فرهنگ در دولت چهاردهم با حضور: نماینده فرهنگی نامزدهای ریاست جمهوری
شنبه 2 تیر 1403 ادامه...

آئینه عمر - راوی روح پارسی

مستند «راوی روح پارسی» از مجموعه «آئینه عمر» روایتگر زندگی و سلوک علمی و فرهنگی احمد تمیم‌داری استاد برجسته زبان و ادبیات فارسی است.
پنج شنبه 31 خرداد 1403 ادامه...

مادرم ایران - 19 خرداد 1403

برنامه اول از سری جدید؛ گفتگوی اینترنتی با دو معلم با موضوع مدارس تحول خواه در چهارچوب سند تحول در نظام آموزش و پرورش
شنبه 19 خرداد 1403 ادامه...