تعداد بازدید:

تولید اگزواسکلتون ها

اگزواسکلتون ها برای افزایش توان حرکتی انسان که می تواند به عنوان درمان ناوتانی های حرکتی نیز بکار گرفته شود.
شنبه 27 اسفند 1401
تعداد بازدید 0 دریافت فیلم


دسته بندی :

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها

سایر قسمتها