تعداد بازدید:

تولید اگزواسکلتون ها

اگزواسکلتون ها برای افزایش توان حرکتی انسان که می تواند به عنوان درمان ناوتانی های حرکتی نیز بکار گرفته شود.
شنبه 27 اسفند 1401
تعداد بازدید 165 دریافت فیلمدسته بندی :

گزیده های این قسمت

سایر قسمتها

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها