تعداد بازدید:

مستند روزهای دانشکده

مروری خاطره گونه از مهندس شهید محمد جواد تند گویان از تاریخچه حوادثی که درطول تاریخ بر شهر آبادان و دانشکده صنعت نفت آبادان گذشت.
شنبه 5 آذر 1401
تعداد بازدید 356 دریافت فیلم

مروری خاطره گونه از مهندس شهید محمد جواد تند گویان از تاریخچه حوادثی که درطول تاریخ بر شهر آبادان و دانشکده صنعت نفت آبادان گذشت. خاطراتی از روزهای اشغال ؛ ملی شدن صنعت نفت؛ سینما رکس آبادان و وقایع روز شمار انقلاب اسلامی و حضور شهید دراین رخدادها؛ از مبارزاتش علیه رژیم شاهنشاهی، سخنرانی و...تاپ یروزی انقلاب و شروع جنگ تا رسیدن به وزارت نفت واسارت در آبادان وشکنجه شدن و به شهادت رسیدن ایشان توسط دژخیمان متجاوز عراقی وتغییر دانشکده نفت آبادان به نام شهید محمد جواد تند گویان .

برنامه های مشابه

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها