دفاع مقدس

سرخی یک بیرق

نقش سردار سلیمانی در ومهار ونابود کردن این تروریست ها در عراق وشام  که مانع  رسیدن آمریکا
یک شنبه 28 آذر 1400 ادامه...

آدم معمولی

مصاحبه ی آقای مهندس سوزن چی جانباز دوران دفاع مقدس و کارافرین در حوزه ی تولیدات برق و تجهیزات و قطعات در اوج تحریم ها.
شنبه 27 آذر 1400 ادامه...

قلمستان 18 آبان

محمد حسین قدمی متولد شهر تهران و خاطرات ایشان از دوران سخت کودکی و مدرسه
چهار شنبه 19 آبان 1400 ادامه...