زاویه

مناظره در جهانی که به عصر ارتباطات معروف شده می تواند برای پیشرفت هر کشوری از ارکان اساسی به شمار آید. این برنامه با بهره گیری از مجری با دعوت از حد اقل 2 صاحب نظر حوزه اندیشه در علوم انسانی به تحلیل و گفت‌و‌گو درباره مهم‌ترین موضوعات فرهنگی می پردازد .و می تواند زمینه ساز مباحثه و مناظره مطلوب در رسانه ملی باشد .
تعداد بازدید 12203

تغییر نگرش و تحول در علوم انسانی و حرکت به سوی دیدگاهی پویا مبتنی بر علم و دین مستلزم آن است که بتوانیم نظریات مختلف را بررسی کرده و به بحث و مناظره بگذاریم. تهیه و پخش برنامه هایی با حضور اندیشمندان و صاحب نظران در فضایی مباحثه ای و علمی به طوری که موافق و مخالف امکان طرح دیدگاه های خود را داشته باشند می تواند زمینه ساز بروز و ظهور نگاهی نوین در علوم انسانی و تحول اساسی در این علوم باشد. اساسا تضارب آرا و بررسی نگرش ها و نظرات مختلف نهایتا منجر به بروز ایده های منسجم، محتوایی و البته کاربردی در سطح جامعه خواهد شد. برای تحقق این مساله لازم است صاحب نظران و اساتید دانشگاه، حوزه و مراکز علمی پژوهشی باید با یکدیگر تعاملی چندجانبه داشته باشند تا بیش از پیش شاهد تحقق یک جامعه علمی پویا باشیم. طرح نظریات و تحلیل دیدگاه های جدید در رشته های مختلف علوم انسانی، مداقه در نظریات اندیشمندان کشور و تحلیل این نظریات با نگرش سایر متفکران و فیلسوفان در کشور است که زمینه ساز یک جریان زنده در علوم انسانی خواهد شد

قسمت ها

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها