سیاسی

سیاحت غرب - 7 خرداد 1403

توضیحات ایلان پاپه مورخ و سیاستمدار و منتقد سیاستهای اسرائیل در برخورد با فلسطینیان و جنگ اخیر، در مورد بازجویی از او توسط ماموران فرودگاه آمریکا در مجله اینترنتی دموکراسی اکنون در 1 خرداد
دو شنبه 7 خرداد 1403 ادامه...

سیاحت غرب - 6 خرداد 1403

بررسی دستور توقف عملیات جنگی در رفح توسط دیوان بین المللی لاهه با کارشناسان موضوع در برنامه دویچه وله در 5 خرداد
یک شنبه 6 خرداد 1403 ادامه...

سیاحت غرب - 17 ادریبهشت 1403

گفتگوی رسانه تازه تاسیس زتئو با نائومی کلاین روزنامه نگار یهودی کانادایی در برنامه شوکه نشده در 13 اردیبهشت 1403
دو شنبه 17 اردیبهشت 1403 ادامه...

سیاحت غرب - 16 اردیبهشت 1403

گفتگوی پیرس مورگان با میرشمایر در برنامه سانسور نشده در مورد حمله ایران به اسرائیل و نقش سلاح های هسته ای در آینده جنگ - قسمت دوم
یک شنبه 16 اردیبهشت 1403 ادامه...

سیاحت غرب - 15 اردیبهشت 1403

گفتگوی پیرس مورگان با میرشمایر در برنامه سانسور نشده در مورد حمله ایران به اسرائیل و نقش سلاح های هسته ای در آینده جنگ
شنبه 15 اردیبهشت 1403 ادامه...

سیاحت غرب - 13 اردیبهشت 1403

گفتگوی پیرس مورگان با دکتر جنید سلیمان پزشک پاکستانی در برنامه سانسور نشده در مورد جراحات تن و روان مردم فلسطین در جنگ اسرائیل علیه غزه
پنج شنبه 13 اردیبهشت 1403 ادامه...

سیاحت غرب - 11 اردیبهشت 1403

بازخوانی وضعیت سرکوب اعتراضات دانشگاههای آمریکا در حمایت از فلسطین با حضور سید جواد میر جامعه شناس و استاد دانشگاه
سه شنبه 11 اردیبهشت 1403 ادامه...