سیاسی

طوفان الاقصی - 23 دی 1402

بازخوانی و بررسی اخبار رسانه های داخلی و خارجی از فلسطین و منطقه و همینطور طرح و پاسخدهی به نظرات بینندگان
شنبه 23 دی 1402 ادامه...

سیاحت غرب - 21 دی 1402

جلسه رسیدگی دیوان بین المللی دادگستری به شکایت آفریقای جنوبی از اسرائیل بابت نسل کشی در غزه
پنج شنبه 21 دی 1402 ادامه...