دفاع مقدس

مالک سراج در شب تئاتر عنوان کرد: خواستند جنگ را آنطور که دوست داشتند نشان دهند، نه آنطور که وجود داشت!

شب تئاتر در دهمین برنامه از سری جدید خود، شنبه  30شهریور، با اجرای منوچهر اکبرلو و موضوع «تئاتر مقاومت: گذشته، حال و آینده» میزبان مالک حد پور سراج، بازیگر تئاتر و فعال تئاتر مقاومت و حسین مسافر آستانه، کارگردان و بازیگر پیشکسوت تئاتر مقاومت بود.
یک شنبه 31 شهریور 1398 ادامه...