برنامه با زبان اصلی و زیرنویس

سیاحت غرب - 7 خرداد 1403

توضیحات ایلان پاپه مورخ و سیاستمدار و منتقد سیاستهای اسرائیل در برخورد با فلسطینیان و جنگ اخیر، در مورد بازجویی از او توسط ماموران فرودگاه آمریکا در مجله اینترنتی دموکراسی اکنون در 1 خرداد
دو شنبه 7 خرداد 1403 ادامه...

سیاحت غرب - 17 ادریبهشت 1403

گفتگوی رسانه تازه تاسیس زتئو با نائومی کلاین روزنامه نگار یهودی کانادایی در برنامه شوکه نشده در 13 اردیبهشت 1403
دو شنبه 17 اردیبهشت 1403 ادامه...

سیاحت غرب - 16 اردیبهشت 1403

گفتگوی پیرس مورگان با میرشمایر در برنامه سانسور نشده در مورد حمله ایران به اسرائیل و نقش سلاح های هسته ای در آینده جنگ - قسمت دوم
یک شنبه 16 اردیبهشت 1403 ادامه...

سیاحت غرب - 15 اردیبهشت 1403

گفتگوی پیرس مورگان با میرشمایر در برنامه سانسور نشده در مورد حمله ایران به اسرائیل و نقش سلاح های هسته ای در آینده جنگ
شنبه 15 اردیبهشت 1403 ادامه...

سیاحت غرب - 13 اردیبهشت 1403

گفتگوی پیرس مورگان با دکتر جنید سلیمان پزشک پاکستانی در برنامه سانسور نشده در مورد جراحات تن و روان مردم فلسطین در جنگ اسرائیل علیه غزه
پنج شنبه 13 اردیبهشت 1403 ادامه...