برنامه با زبان اصلی و زیرنویس

سیاحت غرب - 25 بهمن 1402

هولناک‌ترین صحنه زندگی خود را در خان یونس دیدم... روایت یاسر خان چشم پزشک از وقایع خان یونس در مجله تلویزیونی اکنون دموکراسی! شبکه الجزیره.
چهار شنبه 25 بهمن 1402 ادامه...

سیاحت غرب - 11 بهمن 1402

گفتگوی گلن گرین‌والد با جان میرشایمر استاد علوم سیاسی و روابط بین‌الملل شیکاگو؛ «بله اسراییل در غزه مرتکب نسل‌کشی می‌شود» - قسمت 2
چهار شنبه 11 بهمن 1402 ادامه...

سیاحت غرب - 10 بهمن 1402

گفتگوی گلن گرین‌والد با جان میرشایمر استاد علوم سیاسی و روابط بین‌الملل شیکاگو؛ «بله اسراییل در غزه مرتکب نسل‌کشی می‌شود»
سه شنبه 10 بهمن 1402 ادامه...