تعداد بازدید:

نیم فاصله - 24 اسفند 1401

موضوع: نقش امپریالیستی آمریکا در جهان در حال توسعه در گفتگو با آتول کوهلی، استاد علوم سیاسی
چهار شنبه 24 اسفند 1401
تعداد بازدید 132 دریافت فیلم

سایر قسمتها

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها