تعداد بازدید:

وقتی آب بندها می شکنند - قسمت 5

زمانیکه نخست وزیر در بیمارستان بستریست ، معاون او که مواضعی مخالف کروگر دارد تصمیماتی برای هلند اتخاذ میکند که باعث خشم کروگر می شود ...
شنبه 28 آبان 1401
تعداد بازدید 61 دریافت فیلم

 

... او خود را از بیمارستان مرخص میکند و با روحیه ای تازه این بار میخواهد کاری را انجام دهد که برای آینده هلند درست باشد ..حتی اگر در این راه کابینه دولت از هم بپاشد کروگر حاضر است عواقب تصمیمش را بپذیرد.

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها