وقتی آب بندها می شکنند

وقتی آب بند ها می شکنند - قسمت 6 (آخر)

سمیر محافظ زندان که خانواده اش را از دست داده کروگر را مسئول مرگ آنها میداند و تصمیم می گیرد او را ترور کند اما زمانیکه ندامت او را می بیند او را می بخشد...
یک شنبه 29 آبان 1401 ادامه...

وقتی آب بندها می شکنند - قسمت 5

زمانیکه نخست وزیر در بیمارستان بستریست ، معاون او که مواضعی مخالف کروگر دارد تصمیماتی برای هلند اتخاذ میکند که باعث خشم کروگر می شود ...
شنبه 28 آبان 1401 ادامه...

وقتی آب بندها می شکنند - قسمت 4

نخست وزیر کروگر با همتای بلژیکی خود برای تقسیم کمک مالی اروپا دیدار و مذاکره میکند . تشنج جاری در مذاکره باعث بیمار و بستری شدن کروگر میشود ...
جمعه 27 آبان 1401 ادامه...

وقتی آب بندها می شکنند - قسمت 3

روز بعد از طوفان میزان خسارت و تلفات قابل رویت بود . سطح آب در نواحی ساحلی دو متر و نیم بالا امده و ده ها هزار نفر ناپدید شده بودند ...
پنج شنبه 26 آبان 1401 ادامه...

وقتی آب بندها می شکنند - قسمت 2

وقوع طوفان و سیلاب شدید باعث شکستن آب بندهای ساحلی شده و خسارت از آنچه فکر میکردند بسیار بیشتر میشود . محبوبیت نخست وزیر مردمی هانس کروگر بسیار کاهش می یابد...
چهار شنبه 25 آبان 1401 ادامه...

وقتی آب بند ها می شکنند - قسمت اول

هواشناسی برای مناطق ساحلی فلانرز دو کشور بلژیک و هلند طوفانی سهمگین را پیش بینی کرده ، با این حال مقامات هلندی برای جلوگیری از ایجاد ترس و وحشت در مردم دسنور تخلیه مناظق ساحلی را صادر نمیکند...
سه شنبه 24 آبان 1401 ادامه...