تعداد بازدید:

خشت بهشت - قسمت 6

چهار شنبه 25 اسفند 1400
تعداد بازدید 256 دریافت فیلم

-لطافت و عشق ومهربانی در ساخت وسازها وبناها  
-تهران کاخ گلستان  
-کاخ چهلستون از بناهای دوره ی صفویه  اسرار معماری وروح  عشق و محبت دربناهای تاج محل
-نگاره های دیواره با داستانهای پر محتوا وپر از  روح وجاودانگی  
-کاشان حمام سلطان امیر احمد -نور پردازی در بناها وحمام ها
-فتوت نامه ی معماران وبنایان  وبررسی این  نامه درایران
-اصفهان مسجد شیخ لطف الله-خانه های تجار واهل بازار -بازارهای خرید وفروش -فرش دنیای عشق وهنر وادبیات و...
دسته بندی :

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها