اخبار

سنجش آلودگی نیروگاه‌ها در «چرخ»

هفتادوچهارمین قسمت فصل هشتم «چرخ» به بررسی راهکارهای کاهش اثرات زیست‌محیطی و افزایش راندمان نیروگاه‌ها اختصاص دارد. این برنامه ساعت 19 یکشنبه ۱۹ دی ۱۴۰۰ از شبکه‌ی چهار پخش می‌شود.
دو شنبه 20 دی 1400 ادامه...

رصد تکنولوژی‌های آینده در «چرخ»

هفتادویکمین قسمت فصل هشتم «چرخ» به بررسی روند پیشرفت تکنولوژی‌ها در 10 سال آینده اختصاص دارد. این برنامه ساعت 19 امروز، دوشنبه 13 دی ۱۴۰۰ از شبکه‌ی چهار پخش می‌شود.
دو شنبه 13 دی 1400 ادامه...